Momenteel werk ik als projectleider aan de volgende opdracht:

Project Richting in Onderwijsinrichting, MBO Amersfoort, een ambitieus project met veel impact als onderdeel van het Programma Eigentijds Onderwijs en als opvolger van het Programma Onderwijsjaarplan waar ik eerder betrokken ben geweest. Binnen het project Richting in Onderwijsinrichting ligt de focus op het (her-)inrichten en vormgeven van de ondersteuning (processen, informatie, systemen) van nieuwe vormen van onderwijs (flexibilisering en maatwerk).