In de rol als projectleider zet ik tijdelijke structuren op en hou – flexibel- koers op doel en resultaat. Voor mij is een goede samenwerking binnen het projectteam van groot belang. Bij het opzetten ervan besteed ik hier ruim tijd aan om vervolgens samen voortvarend aan de slag te gaan.

Als programmamanager liggen de accenten vaak net anders. Waar een project een direct doel en resultaat voorstaat, gaat het binnen een programma veelal om vormgeven van een tijdelijke flexibele organisatie ten behoeve van het coördineren, aansturen en bewaken van de implementatie van een geheel aan samenhangende projecten en activiteiten. Het creëren en houden van overzicht en inzicht is de mooie uitdaging voor de programmamanager.