Binnen implementatiemanagement komen vele disciplines samen waarin veelal niet de implementatie van het systeem of proces maar de verandering zelf de uitdaging is. Er moet een balans zijn tussen weten (hoe en waarom), willen ( op alle lagen draagvlak en commitment) en kunnen (er is ruimte gecreëerd om te veranderen en te ontwikkelen).

Ik werk graag samen met en in een multidisciplinair team, in een mix van expertises en karakters en met mensen vanuit de organisatie en externen. Om zo nieuwe kennis gelijk te borgen en met externe kennis en ervaring de staande organisatie direct te ontzorgen om zo de focus telkens te hebben op de vragen die er op dat moment toe doen.