Als interim leidinggevende borg ik tijdelijk de continuïteit in de organisatie of instelling. Mijn stijl is werken vanuit betrokkenheid, verbinding, onafhankelijkheid en duurzaamheid.