Ik help instellingen en organisaties in het doorvoeren van transities in (nieuwe) organisatiestructuren, organisatie-inrichtingen, processen en informatiestromen. Opdrachten liggen veelal in het onderwijs en specifiek binnen onderwijsondersteunende processen waaronder onderwijslogistiek en informatielogistiek.

Ik weet de verbinding te leggen tussen de dynamiek van het onderwijs en de ondersteuning die nodig is om uitvoering te kunnen geven aan het gewenste onderwijs.