Onderwijslogistiek is complex en raakt vrijwel alle aspecten waar een student in zijn schoolloopbaan mee te maken krijgt. Toch wordt onderwijslogistiek vaak gezien als iets van de roostermakers. Zij moeten zorgen voor goede roosters. Klopt er iets niet, dan moet de roostermaker dit aanpassen. Bij voorspelbare ritmes is deze werkwijze nog wel uit te voeren en worden oplossingen gevonden. Echter de huidige digitalisering van de maatschappij zal ook doordringen binnen het onderwijs. Snelle (technologische) ontwikkelingen vragen nieuwe beroepsvaardigheden die moeten aansluiten bij de veranderende arbeidsmarkt. Vaardigheden die studenten zich eigen moeten maken maar ook werkenden zullen hierin moeten bijscholen. Er ontstaat behoefte aan onderwijs op maat, in eigen routes en in andere vormen. Dat vraagt om aanpassingen in onderwijslogistiek en om een flexibele organisatie. Daar waar onderwijs en ondersteuning naast elkaar konden staan ontstaat nu de noodzaak om de bedrijfsvoering stevig te verankeren in het onderwijsproces. Alleen dan kan de kwaliteit van de onderwijsuitvoering worden waargemaakt. Dit vergt een omschakeling in denken en doen in een onderwijsinstelling. Onderwijslogistiek is niet iets van de roostermakers, het is van een multidisciplinair team waarin onderwijsontwikkelaars, docenten, planners, roostermakers, systeemspecialisten en dataspecialisten elkaar continu weten te vinden en samen werken aan continue veranderingen.