Een goed onderwijslogistiek proces ondersteunt de uitvoering van het gewenste of gevraagde onderwijs binnen de organisatorische en financiële kaders. Het onderwijslogistieke proces, het proces van het organiseren, plannen en roosteren van het onderwijs is één van de belangrijkste processen binnen een onderwijsorganisatie. Onderwijslogistiek zorgt er uiteindelijk voor dat het onderwijs daadwerkelijk kan worden afgenomen. In welke (flexibele) vorm dan ook.

Het onderwijslogistieke proces bestaat uit het samenstellen van een passend arrangement voor de vraag van de student , het bepalen van de inzet in tijd en plaats en het vastleggen van de student om het onderwijs op gereserveerde tijden en plaatsen af te nemen (Triple A).

In dit proces zal een onderwijsinstelling  telkens de balans zoeken tussen studeerbaar, doceerbaar, organiseerbaar en betaalbaar onderwijs. Dat betekent dat bij het ontwerpen van het curriculum onderwijslogistieke principes meegenomen moeten worden. Om uiteindelijk de student op het juiste tijdstip, met de juiste leermiddelen en de juiste docent op de juiste plek onderwijs te laten volgen.