Organisatieadviseur oktober 2019 – september 2020

Samen met enkele collega’s van SVOL analyseren we het roosterproces en de ondersteuning daarin van de onderliggende systemen, mede bezien in opmaat naar de verhuizing naar de nieuwbouw.