Overheid en advies
PublicSense is in 2010 door mij opgericht. Na mijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente in Enschede trad ik in dienst van de gemeente Almelo waar ik mijn afstudeerproject naar de haalbaarheid van een zorgloket binnen deze gemeente verder vormgaf. Het project kreeg erkenning om als pilot te fungeren in het OverheidsLoket 2000 programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Binnen de gemeente Almelo verbreedde ik mijn werkzaamheden naar het terrein van financiën, bedrijfsvoering en planning & control. In 1998 stapte ik over naar de gemeente Apeldoorn waar ik als senior adviseur planning & control aan de slag ging. Mijn expertise? Het leggen van verbindingen tussen beleid en bedrijfsvoering.

Advies en markt
Een ideale combinatie om in 2003 na bijna 10 jaar ervaring binnen de lokale overheid de overstap te maken naar de commerciële advieswereld. Nog steeds gelieerd aan mijn markt, de publieke en non-profit sector. Uiteindelijk kwam ik terecht bij Ernst & Young Advisory waar ik als senior manager betrokken was bij een groot aantal opdrachten voor gemeenten, provincies, het rijk en non-profit organisaties. De opdrachten liepen uiteen van bedrijfsvoering tot onderwijshuisvesting, van rechtmatigheid en sisa tot jeugdzorg en van brede scholen tot Olympisch Plan 2028.

Markt en maatschappij
In 2008 besloot ik in dienst te treden van Rentree, een wooncorporatie in Deventer. Een organisatie in ontwikkeling, in een mooie mix van maatschappelijke en commerciële activiteiten. Als adjunct-directeur was mijn belangrijkste uitdaging de strategie van de organisatie aan te scherpen en te vertalen naar de interne organisatie. Dit deed ik op een manier waarop ik het liefst optreed: als een goede luisteraar met een juist inschattingsvermogen en Public Sense, en veel gevoel en ruimte voor de medewerkers, hun drijfveren en belangen, doch doortastend en bijsturend als het moet.

Maatschappij en ondernemerschap
Na een tijdje binnen de muren van een organisatie te hebben gewerkt en de fundamentele organisatieverandering te hebben doorgevoerd, begon ik de dynamiek van het adviesvak toch te missen. Aanleiding voor mij om begin 2010 de stap naar zelfstandig ondernemerschap te nemen vanuit mijn eigen bedrijf PublicSense.

Ondernemerschap en onderwijs
Naast mijn ervaringen binnen de overheid en volkshuisvesting breidde ik mijn werkzaamheden uit naar die van het Onderwijs. Ik word veel gevraagd om onderwijsinstellingen te helpen in het herinrichten van organisatieonderdelen en bijbehorende ondersteunende processen en systemen. Onderwijslogistiek en informatielogistiek vormen hierin de speerpunten.