Overheid en advies
PublicSense is in 2010 opgericht door Daniëlle Wijbrans (1969). Na haar studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente in Enschede treedt ze in dienst van de gemeente Almelo waar ze haar afstudeerproject naar de haalbaarheid van een zorgloket binnen deze gemeente verder vormgeeft. Het project krijgt erkenning om als pilot te fungeren in het OverheidsLoket 2000 programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Binnen de gemeente Almelo verbreedt Daniëlle haar werkzaamheden naar het terrein van financiën, bedrijfsvoering en planning & control. In 1998 stapt ze over naar de gemeente Apeldoorn waar ze als senior adviseur planning & control aan de slag gaat. Haar expertise ligt in het verbindingen leggen tussen beleid en bedrijfsvoering.

Advies en markt
Een ideale combinatie om in 2003 na bijna 10 jaar ervaring binnen de lokale overheid de overstap te maken naar de commerciële advieswereld. Nog steeds gelieerd aan haar markt, de publieke en non-profit sector. Uiteindelijk komt ze terecht bij Ernst & Young Advisory waar ze als senior manager betrokken is bij een groot aantal opdrachten voor gemeenten, provincies, het rijk en non-profit organisaties. De opdrachten lopen uiteen van bedrijfsvoering tot onderwijshuisvesting, van rechtmatigheid en sisa tot jeugdzorg en van brede scholen tot Olympisch Plan 2028.

Markt en maatschappij
In 2008 besluit Daniëlle in dienst te treden van Rentree, een wooncorporatie in Deventer. Een organisatie in ontwikkeling, in een mooie mix van maatschappelijke en commerciële activiteiten. Als adjunct-directeur is haar belangrijkste uitdaging om de strategie van de organisatie aan te scherpen en te vertalen naar de organisatie. Dit doet Daniëlle op de manier waarop zij het liefst optreedt: als een goede luisteraar met een juist inschattingsvermogen en Public Sense, en veel gevoel en ruimte voor de medewerkers, hun drijfveren en belangen, doch doortastend en bijsturend als het moet.

Maatschappij en ondernemerschap
Na een tijdje binnen de muren van een organisatie te hebben gewerkt en de fundamentele organisatieverandering te hebben doorgevoerd, begint ze de dynamiek van het adviesvak toch te missen. Aanleiding voor Daniëlle om begin 2010 de stap naar zelfstandig ondernemerschap te nemen vanuit PublicSense.

Ondernemerschap en onderwijs
Naast haar ervaringen binnen de overheid en volkshuisvesting breidt Daniëlle haar werkzaamheden uit naar die van het Onderwijs. Ze wordt veel gevraagd om onderwijsinstellingen te helpen in het herinrichten van organisatieonderdelen en bijbehorende ondersteunende processen en systemen. Onderwijslogistiek is hierin één van haar speerpunten.