Wat betekent PublicSense?

Immanuel Kant omschrijft in zijn ‘Kritiek van het oordeelsvermogen’ (1790) ‘public sense’ als het hebben van een beoordelingsvermogen om het eigen oordeel te reflecteren aan de oordelen van de ander door zich te verplaatsen in of rekening te houden met de standpunten van de ander, om zo tot een algemeen (objectief) standpunt te komen. In meer abstracte formules drukt Kant ‘public sense’ uit in de volgende drie beginselen van handelen:

  • denk zelf
  • denk vanuit de positie van een ander
  • denk consequent