Organisatieontwikkeling, organisatieverandering en professionalisering

Analyseren van het zijn of willen zijn van een organisatie

 • Wat betekent dit voor de inrichting van taken, rollen, (besluitvormings)processen, vaardigheden?
 • Maar ook, wat is het effect op de begroting?
 • Blijft de organisatie taken zelf doen, samen met partners, of uitvoering door derden?

Opzet en invoering Lean Thinking

Een manier om structuur te geven aan verbeteractiviteiten van organisaties

 • Bepalen van de waardeketen en afhankelijkheden
 • Betrokken organisatieonderdelen meenemen in de verbeteracties
 • Implementeren en borgen van het duurzaam willen verbeteren

Bedrijfsvoering en planning & control

Sturen en bouwen op rendement

 • Begeleiden bij het realiseren van operational excellence en procesoptimalisatie.
 • Consistent doorvertalen naar besturing, organisatie(structuur), processen, mensen en cultuur.

Outsourcing, samenwerking, verzelfstandigingen

Bepalen van strategische, organisatorische en bedrijfseconomische waarden

 • Begeleiden in alle procesfasen (strategie en rollen, haalbaarheid, ontwerp, migratie).
 • Duiden en uitwerken van belangrijke aspecten (arbeidsrechtelijk, juridisch, fiscaal, financieel, organisatorisch, bestuurlijk).

Interim-management en project-en procesmanagement

 • Het invullen van een tijdelijke behoefte aan capaciteit of het tijdelijk invullen van een vacature op managementniveau en leidinggevende posities.
 • Sturen of ondersteunen van projecten en processen op het terrein en verbinding van organisatievraagstukken, bedrijfsvoering en planning & control.

 

Wat klanten zoal vragen?

 • Met de invoering van de herziening van de kwalificatiestructuur staat ons ROC voor grote uitdagingen. Richt de onderwijslogistieke keten opnieuw in aan de hand van je visie op onderwijslogistiek. Schrijf een programma van eisen voor de benodigde ondersteunende systemen en richt je op de organisatorische (her-)inrichting van plannen en roosteren.
 • Onze onderwijslogistieke processen moeten verbeteren in kwaliteit, efficiency, effectiviteit en standaardisatie. En de samenwerking met het onderwijs moet slimmer en beter. Voer een analyse uit en kom met verbetervoorstelllen en bedenk daarin hoe de samenwerking leidt tot een duurzaam en Lean proces van verbeteren. 
 • Help ons onze onderwijslogistieke keten te versterken in onze jaarprocesplanning. Vertaal de impact van HKS en onze nieuwe onderwijsvorm naar het logistieke proces en begeleid het roosterbureau in deze ontwikkelingen. 
 • Wij zoeken een meewerkend coach en leidinggevende die de medewerkers binnen het onderwijsservicebureau helpt bij het optimaliseren en implementeren van de processen, zorgt voor herinrichting van de organisatie en het team stevig positioneert binnen de instelling.
 • Verscherp onze strategie en zorg voor transitie van deze strategie naar het tactisch en operationeel niveau binnen onze organisatie. Kijk hierbij naar het potentieel van de medewerkers en zet in op groei naar professionele en krachtige teams.
 • Uitvoeringsactiviteiten willen we graag overdragen aan partijen die daar beter in zijn. Ondersteun en begeleid ons in het zorgvuldig en kosteneffectief overdragen van personeel en processen.
 • Maak een eenvoudig en effectief toetsingskader waardoor er een betere balans ontstaat tussen sturen en verantwoorden op bestuurlijk niveau.
 • We hebben een prachtige lokale visie, maar hoe zorgen we voor vertaling van de visie naar doelen en hoe weten we of die doelen gehaald worden? Ontwerp een monitor voor deze visie.
 • Krimp en Leefbaarheid zijn belangrijke items in onze directe omgeving. Help ons bij het integreren van bestaande kennis tot een programma Krimp en Leefbaarheid, ontwikkel producten en verzorg acquisitietrajecten richting nieuwe markten, waaronder 'wonen'.
 • De budgetcyclus is vooral een onderwerp van Financiën en wordt als een steeds terugkerend fenomeen ervaren door Beleid. Maak een kwaliteitsslag en zorg voor verbinding tussen Financiën en Beleid in de budgetcylcus.

PublicSense
Daniëlle Wijbrans
Barbiershoeve 105
7326 DC Apeldoorn
tel: 06-43943393
info@publicsense.nl
www.publicsense.nl